Συνέντευξη με το ιδρυτικό μέλος του Suits on Bikes, Greig Williams

Suits on Bikes

Το Suits on Bikes είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2004. Ο Greig Williams, General Manager Nokia Alps and South East Europe, ξεκίνησε ένα ποδηλατικό ταξίδι με μερικά ακόμα στελέχη επιχειρήσεων (εξού και το "Suits") με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Φέτος ήταν η 8η συνεχόμενη χρονιά που διοργανώθηκε, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην Βουδαπέστη ενώ προηγουμένως οι συμμετέχοντες είχαν περάσει από την Κροατία και την Σερβία.

Το Away.gr είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μία συνέντευξη με το ιδρυτικό μέλος της ιδέας, Greig Williams, την οποία μπορείτε να διαβάσετε μετά το jump:

Away.gr: Πώς επηρεάζεται η κοινωνία από το SoB και γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε?

G. Williams: Η παιδική φτώχεια καθώς και η απόσταση μεταξύ των εγγράμματων και μη, συνεχώς αυξάνονται. Σε μερικές χώρες, τα φαινόμενα αυτά επιτείνονται από τη μεγάλη συσσώρευση πληθυσμών στα αστικά κέντρα. Από κοινωνικής πλευράς, το σύνολο των ανθρώπων πρέπει να κάνει περισσότερα για να εξασφαλιστεί πως τα παιδιά αυτού του κόσμου μπορούν να φάνε, να πιουν, να μάθουν και να κοιμηθούν σε ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό. Το πιο σημαντικό κατά την άποψη μου, είναι η εκπαίδευση των επόμενων γενιών. Μέσω της γνώσης, τα παιδιά θα μας είναι καλύτερα προετοιμασμένα για τις αλλαγές που θα έρθουν στον κόσμο.

Διάλεξα το Suits on Bikes επειδή η αποστολή του είναι να βοηθήσει παιδιά που έχουν ανάγκη σε μία αναπτυσσόμενη χώρα (όταν ξεκίνησε το εγχείρημα ήμουν υπεύθυνος για τη Ρουμανία). Επίσης, το Blythswood Group εξασφαλίζει πως τα χρήματα που συγκεντρώνονται, πηγαίνουν κατευθείαν στα παιδιά που έχουν ανάγκη και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Το επιπλέον κίνητρο για μένα είναι πως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προσέχω τη φυσική μου κατάσταση ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω στην ποδηλατοδρομία.

Away.gr: Πώς βοηθούν τα social media για να διαδοθεί η ιδέα και ο σκοπός του SoB?

G. Williams: Θα πρέπει να ομολογήσω πως δεν μεγάλωσα «μέσα» στο internet αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθώ να μαθαίνω και να εμπλουτίζω τους τρόπους που το χρησιμοποιώ. Είναι τόσες πολλές οι χρήσεις των Social media που είναι λογικό να γνωρίζουν τέτοια ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως. Η μετάδοση μηνυμάτων είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ και με περισσότερους παραλήπτες από ποτέ. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα πως ένα τόσο αποτελεσματικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει το όλο εγχείρημά μας πιο γνωστό. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι προσελκύσουμε και άλλους ποδηλάτες για να μας βοηθήσουν σε μελλοντικά projects.

Away.gr: Ποιος είναι ο ρόλος της Nokia και των υπόλοιπων εταιριών, στην προσπάθεια σας να εκπληρώσετε τον στόχο σας?

G. Williams: Το κυριότερο που προσφέρουν οι εταιρίες είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να οργανωθεί και να διεξαχθεί το Suits on Bikes. Φυσικά, υπάρχει και οικονομική συνεισφορά. Σαν εταιρία κάνουμε συχνά σημαντικές δωρεές σε κοινωφελείς σκοπούς αλλά δεν το διαφημίζουμε. Κυρίως επειδή η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι εργαλείο marketing αλλά μέσο για να κάνεις κάτι σωστό και να προσφέρεις βοήθεια. Επιπλέον, ακόμη κι αν η περίοδος είναι γεμάτη προκλήσεις για τη Nokia, δε θα σταματήσουμε να είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι και να βοηθάμε όσο μπορούμε.

Away.gr: Έχετε σκεφτεί ποιο project θα χρηματοδοτήσει το SoB το 2012?

G. Williams: Για τα επόμενα πέντε χρόνια θα χρηματοδοτούμε το project Talita Kum II. Η συνολική επένδυση για την αναπαλαίωση και τον εξοπλισμό του κέντρου είναι 841,100€, 98% της οποίας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Ρουμανική κυβέρνηση. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί του Ιανουάριο του 2012 και τα λειτουργικά έξοδα υπολογίζονται σε 50.000€ ετησίως. Με την ολοκλήρωση του έργου, 40 παιδιά θα λαμβάνουν δύο γεύματα την ημέρα, βοήθεια στο διάβασμά τους, μαθήματα μουσικής και εκπαίδευση σε οτιδήποτε, από πληροφορική μέχρι κουκλοθέατρο. Από το Μάρτιο και μετά, θα λειτουργεί και το κέντρο εξωσχολικών δραστηριοτήτων στην Jimbolia. To Suits on Bikes έχει δεσμευθεί να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα.

Away.gr: Ποιος είναι ο απώτερος στόχος του SoB, πέρα από την χρηματοδότηση κοινοφελών σκοπών?

G. Williams: Το Suits on Bikes έχει αποκλειστικό σκοπό τη συλλογή χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η στενή μας συνεργασία με τη Blythswood θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε εστιάσει στην ανεύρεση πόρων για τα project Talita Kum I και ΙΙ. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της ομάδας του Suits on Bikes, θα αναζητήσουμε υποστήριξη που θα συμπληρώνει τις ικανότητές μας. Για παράδειγμα έναν Ευρωπαίο τραπεζίτη για τις γνώσεις του στα οικονομικά, ένα συνεργάτη από κάποια εταιρία ακινήτων για τις κατασκευές και τους εργολάβους καθώς και στελέχη για marketing και κοινωνική ευαισθητοποίηση. Αν μπορούσαμε να αναπτύξουμε την πρωτοβουλία και να προσελκύσουμε κι άλλα μέλη, θα μπορούσαμε να επεκταθούμε και σε άλλες χώρες βοηθώντας όσους μας έχουν περισσότερο ανάγκη.

[Ακολουθεί η αρχική συνέντευξη στα Αγγλικά]

Suits on Bikes

Away.gr: What is the social significance of the SoB project and why you decided to participate?

G. Williams: Childhood poverty and the increasing gap between the educated and non-educated is growing. In some countries this is even more accentuated by the increase in people moving to big cities. From a Social perspective we as a race should do more to ensure the Worlds children can eat, drink, learn and sleep in a safe and nurturing environment. Educating the next generations would be at the top of my list; with knowledge our children will be better prepared for the changes in the World.
I chose the Suits On Bikes group since its mission is to help educate and care for Children at risk in a rural developing country (I was responsible for Romania at the time). Additionally, the Blythswood group ensure the money raised, gets directly to the children who need it and that it is spent in an effective and efficient manner. The added bonus for me is that at least I make sure I am fit once a year for the bike ride.

Away.gr: Could you please highlight the importance of social media on spreading the idea and mission of SoB?

G. Williams: I must confess that I am not an Internet native but rather keep learning and evolving the way that I use it. There are so many uses for Social media which is why it is so prevalent and ‘booming’ in all countries globally.
‘Spreading the word’ has never been easier, nor reached as many people. I really like the idea that such an effective tool can be used to create awareness and interest in the project. Who knows we may even recruit more riders to help further projects.

Away.gr: What's the role of Nokia, and all the other participating companies, on achieving the goal of the project?

G. Williams: The main thing that the companies donate is the time to carry out and administer Suits On Bikes. Of course there is a financial contribution. As a company we often make substantial donations to important causes but will never advertise the fact. Mainly because being socially responsible is not a ‘marketing tool’ but rather about doing the right thing and helping people. Additionally, this is not about convenience, Nokia is going through a challenging time in business, but we will not stop being socially responsible and helping where we can.

Away.gr: Do you have any ideas on the 2012 project you are going to fund?

G. Williams: We are committed to funding the project Talita Kum II for the next 5 years. The total capital investment in renovating and equipping the centre is EUR 841,100, of which 98% comes from the European Regional Development Fund and Romanian Government. Implementation is expected to be completed by January 2012 and the operating costs are estimated to about EUR 50,000 per annum. At completion, 40 children will receive two meals a day, help with homework, music tuition and training in everything from IT to puppet theatre. By March the afterschool centre in Jimbolia shall be open and running. Suits On Bikes has committed to covering the running fees.

Away.gr: What’s the ultimate goal of SoB, apart from funding a social initiative?

G.Williams: Suits on Bikes is purely about generating funds for charitable programs. The very close working relationship with Blythswood shall continue to evolve. We have been focused on delivering the funding for the Jimbolia, Talita Kum I and II projects. Using the skills of the Suits on Bikes team we will target support that complements our skills e.g. A European banker for finance, a partner in a property company for building and contractors, a GM for Nokia for Social Awareness creation and Marketing for supporters. If we could expand the initiative and gather more members we could of course look into other countries and support those that need it the most.

Σχολιάστε >
κανένα σχόλιο
|
Κατηγορίες:

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.